Keresés a Bibliában

28 1Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is, kemény számadást tart vele bűneiért. 2Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked. 3Aki más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának? 4Aki nem könyörül meg az embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? 5Jóllehet csak ember, kitart a haragban – hát az ő bűneiért ki ad elégtételt? 6Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. 7Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársad, az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést.

A veszekedés

8Kerüld a civódást, s kevesebb bűnöd lesz, a hirtelen haragú ember viszályt támaszt. 9A bűnös a jóbarátot is elvadítja, a veszély magvát hinti a békén élők közé. 10A tűz úgy lobog, ahogy a fát rakják, a vita hevétől fokozódik a viszály. Az embernek ereje szerint nő a dühe, és vagyona szerint fokozódik haragja. 11A parázs veszekedés felszítja a tüzet, a hirtelen harag vérontásra vezet. 12Ha ráfújsz a szikrára, akkor lángra lobban, ha pedig ráköpsz, kialszik; bár a te szádból ered mind a kettő.

A nyelv

13Átkozd a besúgót s a kétféleképp szólót, sok békében élőt vittek már romlásba. 14Sokat megrendített már a harmadik nyelv, az egyik néptől a másikhoz kergetett. Romhalmazzá tett már erős városokat, s nagy emberek házát is romba döntötte. 15Eltaszított már derék asszonyokat a harmadik nyelv, s elragadta tőlük munkájuk gyümölcsét. 16Aki figyel rá, nem talál nyugalmat, s nem élhet békében többé soha. 17Csíkot hagy a bőrön az ostor csapása, de a nyelv csapása csontokat tör össze. 18Sokan elhullottak már a kard élétől, de nem annyian, mint amennyien meghaltak a nyelvtől. 19Boldog az az ember, aki rejtve van előle, és a gonosz nyelvnek nem lesz martaléka. Aki nem kénytelen igáját vonszolni, s akit kötelei nem kötnek gúzsba. 20Mert igája vasból készült iga, és vasból fonták a köteleit is. 21A halál, amit hoz, rossz halál, nála még az alvilág is jobb. 22A jámborok fölött nincsen hatalma, ők a lángjaiban nem perzselődtek meg. 23Akik elhagyják az Urat, azok hatalmába esnek, kigyullad bennük és nem alszik el többé. Úgy ront rájuk, mint a vad oroszlán, és párduc módjára széjjeltépi őket. 24Lám, a birtokodat tövisbokorral keríted, ezüstöd, aranyad zár mögé helyezed. 25Szavadnak is legyen mértéke és súlya, ajtaja és zárja legyen a szádnak is. 26Vigyázz, nehogy a nyelved miatt elbukjál, ellenséged előtt, aki rád les, el ne ess.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF