Keresés a Bibliában

Isten félelme próbatétel idején

2 1Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. 2Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. 3Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon. 4Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban. 5Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. 6Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne. 7Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek. 8Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok. 9Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot. 10Nézzétek a letűnt nemzedékek sorát: melyik szégyenült meg, ha Istenben bízott? Az állhatatosak közül kit hagyott el? S kinek feje fölött nézett el, ha hívta? 11Mert jóságos az Isten és fölötte irgalmas, megbocsátja a bűnt és segít a balsorsban. 12Jaj a gyáváknak és a tétováknak, jaj a bűnösnek, aki kettős játékot űz. 13Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat. 14Jaj neked, ingatag, állhatatlan ember: mit teszel majd, hogyha meglátogat az Úr? 15Akik az Urat félik, hallgatnak szavára, s az útjain járnak, akik őt szeretik. 16Akik félik az Urat, keresik a kedvét, és akik szeretik, törvényében élnek. 17Akik az Urat félik, kitárják szívüket, s rábízzák magukat igaz alázattal. 18Vessük magunkat Isten karjaiba, ne kerüljünk az emberek kezébe, mert amilyen nagy ő, éppoly nagy irgalma.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF