Keresés a Bibliában

9 1Amint továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. 2A tanítványai megkérdezték tőle:
– Rabbi, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?
3Jézus így válaszolt:
– Nem ő vétkezett, s nem is a szülei, hanem azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek általa Isten művei. 4Amíg nappal van nekünk, annak a műveit kell végeznünk, aki küldött engem. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. 5Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.
6Miután ezt mondta, a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vak szemére, 7majd így szólt hozzá:
– Menj, mosakodj meg a Siloám tavában! – Siloám jelentése: „Küldött”.
Az pedig elment, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott.
8A szomszédok és azok, akik azelőtt koldusként látták, így szóltak:
– Ugye ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?
9Egyesek azt mondták: „Bizony, ő az!” Mások meg: „Ugyan már, csak hasonlít hozzá!” De ő kijelentette:
– Bizony, én vagyok az!
10Erre ezt kérdezték tőle:
– Akkor hogyan nyílt meg a szemed?
11Így válaszolt:
– Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, és azt mondta nekem: „Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg!” Elmentem tehát, megmosakodtam, és látni kezdtem.
12Hol van ez az ember? – kérdezték tőle.
– Nem tudom – felelte.
13Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. 14Az a nap pedig, amelyen Jézus sarat csinált, és megnyitotta a szemét, szombat volt. 15Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ezt mondta nekik:
– Sarat tett a szememre, megmosakodtam, és látok.
16Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták:
– Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot.
Mások így szóltak:
– Hogyan tehet bűnös ember ilyen jeleket?
És megoszlás támadt köztük. 17Ezért ismét a vakhoz fordultak:
– Te mit mondasz róla? Hiszen megnyitotta a szemed!
– Próféta – válaszolta.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF