Keresés a Bibliában

Felhívás a hűségre

81 1A karvezetőnek.
A »Szőlőprések« szerint. Ászáftól.
2Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek,
ujjongjatok Jákob Istenének.
3Kezdjetek énekelni és szóljon a dob,
a szép hangú lant és a hárfa.
4Fújjátok a harsonát újholdkor,
és holdtöltekor, ünnepünk napján.

5Ez Izrael törvénye,
Jákob Istenének parancsa.
6Bizonyságául rendelte ezt Józsefnek,
amikor kivonult Egyiptom földjéről.
Ismeretlen beszédet hallottam:
7»Megszabadítottam hátát a tehertől,
kezét a rabszolgakosártól.
8Szorongatásodban segítségül hívtál,
s én megszabadítottalak,
meghallgattalak a fergeteg rejtekéből,
a Meriba vizénél próbára tettelek.

9Halljad, én népem, hadd intselek!
Izrael, bárcsak meghallgatnál engem!
10Ne legyen más isten közötted,
ne imádj idegen istent!
11Mert én vagyok a te Urad, Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről:
nyisd ki szádat és én megtöltöm.

12De népem nem hallgatott szavamra,
s Izrael nem figyelt rám.
13Ezért ráhagytam őket szívük keménységére,
hadd menjenek a saját fejük után.

14Ha népem rám hallgatott volna,
ha Izrael az én útjaimon járt volna,
15rögtön megaláztam volna ellenségeit,
s üldözőire vetettem volna kezemet.

16Hízelegnének neki az Úr ellenségei,
s idejük örökké tartana.
17Táplálnám őket a búza javával,
és jóltartanám mézzel a kősziklából.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF