Keresés a Bibliában

Isten, az igazságos bíró

58 1A karvezetőnek. A »Ne semmisíts meg« szerint. Miktám Dávidtól.
2Vajon valóban igazságot szóltok,
igazságos ítéletet hoztok, emberek fiai?
3Nem! Szívetekben gonoszat műveltek,
kezetek igazságtalanságot sző a földön.

4Anyjuk méhétől fogva pártütők a gonoszok,
születésük óta tévelyegnek, hazugságot beszélnek.
5Olyan a mérgük, mint a kígyóé,
mint a süket áspisé, amely bezárja fülét,
6és nem hallgat a bűvölők szavára,
sem az igézésben jártas varázslóéra.
7Isten! Törd össze a fogakat szájukban,
zúzd össze az oroszlánok fogait, Uram!
8Folyjanak szét, mint a kiömlő víz,
száradjanak el, mint az eltaposott fű.

9Mint a csiga, amely megszikkad, s kimúlik,
mint az asszony elvetélt magzata,
aki nem látja meg a napot!
10Mielőtt még töviseik bokorrá nőnének,
haragjában elevenen elragadja őket.

11Örvend majd az igaz, amikor látja a bosszút,
és a bűnösök vérében mossa lábait.
12Így szólnak majd az emberek:
»Mégis van jutalma az igaznak,
Bizony, van Isten,
aki igazságot szolgáltat nekik a földön!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF