Keresés a Bibliában

Öröm Isten bocsánata miatt

32 1Maszkíl Dávidtól.
Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert,
és akiknek bűne el van takarva.
2Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét,
s akinek lelkében nincsen csalárdság.

3Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek,
s egész nap jajgattam.
4Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,
ellankadt erőm, mint a nyár hevében.

5Megvallottam előtted bűnömet,
gonoszságomat el nem rejtettem.
Elhatároztam: »Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak.«
És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.

6Hozzád fohászkodjon tehát minden szent alkalmas időben,
akkor áradjanak bár a vizek, el nem érik őket.
7Te vagy menedékem, megőrzöl a veszedelemtől;
Körülveszel a szabadulás örömével.

8Értelmet adok neked és megtanítlak
az útra, amelyen járnod kell;
rajtad tartom szemem.
9Ne legyetek értelmetlenek, mint a ló és az öszvér:
amelyeknek fékkel és zablával kell szorítani az állát,
másként nem közelednek hozzád.

10Sok csapás éri a bűnöst,
ám az Úrban remélőt irgalom övezi.
11Örvendjetek az Úrban és vigadjatok, igazak,
ujjongjatok mindnyájan egyenes szívűek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF