Keresés a Bibliában

Ártatlanul üldözött ember könyörgése

26 1Dávidtól.
Szolgáltass, Uram, igazságot nekem,
mert ártatlanságban járok,
s az Úrba vetett bizalmam nem inog meg.
2Tégy próbára, Uram, és vizsgálj meg engem,
próbáld meg tűzzel vesémet és szívemet!

3Mert szemem előtt van irgalmasságod,
s a te igazságodban járok.
4Nem ültem együtt a hivalkodókkal,
és nem jártam az alattomosokkal.
5Gyűlölöm a gonoszok társaságát,
nem ülök le az istentelenekkel.

6Ártatlanságban mosom kezemet,
és körülveszem oltárodat, Uram,
7hogy halljam a dicséret szavát,
és hirdessem minden csodatettedet.
8Uram, szeretem házad rejtekét,
és dicsőséged lakóhelyét.

9Istenem, ne pusztítsd el
a gonoszokkal együtt lelkemet,
és éltemet a vér embereivel,
10akiknek kezéhez gonoszság tapad,
s jobbjuk telve van megvesztegetéssel.
11Én azonban ártatlanságomban járok,
ments meg engem, irgalmazz nekem!

12Lábam egyenes úton áll,
a gyülekezetekben áldom az Urat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF