Keresés a Bibliában

Könyörgés bűnbocsánatért

25 1Dávid zsoltára.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet,

2Istenem, tebenned remélek!
Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,
és ellenségeim ujjongjanak fölöttem!

3Hisz senki, aki tebenned bízik,
meg nem szégyenül.
De szégyen éri mindazokat,
akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek.
4Utaidat, Uram, mutasd meg nekem,
és ösvényeidre taníts meg engem!

5Vezess és oktass engem igazságodra,
mert te vagy az én üdvözítő Istenem,
és én tebenned bízom szüntelen!

KNB SZIT STL BD RUF KG