Keresés a Bibliában

Hitvallás Istenről, Izrael szabadítójáról

147 1ALLELUJA. Dicsérjétek az Urat,
mert jó neki zengeni,
gyönyörűség hirdetni Istenünk dicséretét.

2Felépíti az Úr Jeruzsálemet,
egybegyűjti Izrael szétszórtjait.
3Meggyógyítja a megtört szívűeket,
sebeiket bekötözi.
4A csillagoknak sokaságát megszámlálja,
és nevén szólítja valamennyit.
5Nagy a mi Urunk, nagy az ő hatalma,
nincs határa bölcsességének.
6Fölkarolja az Úr a szelídeket,
de a bűnösöket porig alázza.

7Énekeljetek az Úrnak hálaadással,
Istenünknek lanttal zengjetek.
8Ő borítja el felhőkkel az eget,
és készít esőt a földnek.
Ő sarjaszt füvet a hegyeken,
és növényeket az emberek hasznára.
9Ő ad enni az állatoknak,
a hozzá kiáltó hollófiókáknak.
10Nem a ló erejében telik kedve,
sem a férfi lábszárában öröme.

Hálaadás Isten jóságáért

11Azokban leli örömét az Úr, akik félik őt,
azokban akik irgalmában bíznak.
12Dicsérd az Urat, Jeruzsálem,
Dicsérd Sion, Istenedet,

13Mert ő erőssé teszi kapuid zárait,
megáldja benned fiaidat.
14Békességet ad határaidnak,
és a búza javával lakat jól téged.
15Elküldi szavát a földre,
igéi gyorsan futnak.
16Olyan havat ad, mint a gyapjú,
és mint a hamut, szórja a zúzmarát.

17Mint a morzsát, úgy hullatja jegét,
ki tudja hidegét elviselni?
18De ha elküldi igéjét, felolvasztja azokat,
a szele fúj, és folynak a vizek.
19Kihirdeti igéjét Jákobnak,
törvényeit és rendeleteit Izraelnek.
20Nem tett így egyetlen nemzettel sem,
nem ismertette meg őket rendeleteivel.
ALLELUJA!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár