Keresés a Bibliában

Hálaadás Isten segítségéért

138 1Dávidtól.
Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,
mert meghallgattad szájam szavát.
Magasztallak az angyalok színe előtt,
2leborulok szent templomod felé,
áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért,
mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet.

3Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem,
és gyarapítottad az erőt lelkemben.
4Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya,
a te szád minden szavának hallatára,
5és megéneklik az Úr útjait,
mert nagy az Úr dicsősége.
6Fölséges az Úr és rátekint az alázatosakra,
de messziről megismeri a felfuvalkodottakat.

7Ha szorongatások között járok is,
megőrzöd életemet;
Ellenségeim haragjával szemben kinyújtod kezedet,
és jobbod megszabadít engem.
8Az Úr mindezt véghezviszi értem,
Uram, irgalmad örökkévaló:
ne vesd meg kezed alkotásait!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF