Keresés a Bibliában

Ének Isten terveiről

101 1Dávid zsoltára.
Kegyelemről s igazságról énekelek,
neked zengek zsoltárt, Uram.
2Vigyázok, hogy utam szeplőtelen legyen,
mikor látogatsz meg engem?Ártatlan szívvel járok házam belsejében,
3szemem elé nem állítok igazságtalan dolgot;
a törvényszegőt gyűlölöm, nincs köze hozzám.

4A gonosz szív távol legyen tőlem,
az álnokságot nem ismerem.
5Aki titokban rágalmazza felebarátját, azt elnémítom;
akinek szeme kevély és szíve felfuvalkodott,
azt nem szenvedhetem.

6Szemem felkutatja az igazakat az országban,
hogy nálam lakjanak;
aki szeplőtelen úton jár, csak az szolgálhat nekem.
7Nem lakhat házam belsejében, aki kevélyen cselekszik;
aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt.
8Reggelenként kiirtom az ország minden bűnösét,
hogy kigyomláljak az Úr városából
minden gonosztevőt.

KNB SZIT BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár