Keresés a Bibliában

Ének Isten terveiről

101 1Dávid zsoltára.
Kegyelemről s igazságról énekelek,
neked zengek zsoltárt, Uram.
2Vigyázok, hogy utam szeplőtelen legyen,
mikor látogatsz meg engem?Ártatlan szívvel járok házam belsejében,
3szemem elé nem állítok igazságtalan dolgot;
a törvényszegőt gyűlölöm, nincs köze hozzám.

4A gonosz szív távol legyen tőlem,
az álnokságot nem ismerem.
5Aki titokban rágalmazza felebarátját, azt elnémítom;
akinek szeme kevély és szíve felfuvalkodott,
azt nem szenvedhetem.

6Szemem felkutatja az igazakat az országban,
hogy nálam lakjanak;
aki szeplőtelen úton jár, csak az szolgálhat nekem.
7Nem lakhat házam belsejében, aki kevélyen cselekszik;
aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt.
8Reggelenként kiirtom az ország minden bűnösét,
hogy kigyomláljak az Úr városából
minden gonosztevőt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár