Keresés a Bibliában

7 1Azt mondta erre az Úr Noénak: »Menj be a bárkába, te és egész házad népe, mert téged találtalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. 2Minden tiszta állatból végy hetet-hetet, hímet és nőstényt, a nem tiszta állatokból pedig kettőt-kettőt, hímet és nőstényt, 3az ég madaraiból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy a magja megmaradjon az egész föld színén. 4Mert még hét nap, azután esőt hullatok a földre negyven napon és negyven éjen át, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amelyet alkottam!« 5Meg is tette Noé mindazt, amit az Úr megparancsolt neki. 6Hatszáz esztendős volt, amikor az özönvíz elárasztotta a földet. 7Bement tehát Noé a bárkába az özönvíz elől, és vele fiai, felesége, és fiainak feleségei. 8A tiszta és tisztátalan állatokból, a madarakból is, és mindabból, ami mozog a földön, 9kettő-kettő, hím és nőstény ment be Noéhoz a bárkába, amint az Úr megparancsolta Noénak. 10Amikor aztán eltelt a hét nap, elárasztották az özön vizei a földet. 11Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, a hónap tizenhetedik napján feltört a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég zsilipjei, 12és negyven napon és negyven éjen át esett az eső a földre. 13Ugyanazon a napon ment be Noé a bárkába, és vele Szem, Kám és Jáfet, a fiai, s velük felesége és fiainak három felesége, 14ők, és minden állat, faja szerint, minden lábasjószág, faja szerint, és minden csúszómászó, amely mozog a földön, faja szerint, minden, ami repül, faja szerint, minden madár és minden szárnyas. 15Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába minden testből, amelyben az élet lehelete volt. 16Hím és nőstény ment be minden testből, amely bement, amint Isten megparancsolta neki. És bezárta őt az Úr kívülről.

A vízözön

17A vízözön pedig negyven napig áradt a földre. A vizek megszaporodtak, és felemelték a bárkát a földről. 18Azután rettenetesen megáradtak, és betöltöttek mindent a föld színén; a bárka pedig továbbhaladt a vizeken. 19Végül igen elhatalmasodtak a vizek a föld felett, és elborítottak minden magas hegyet az egész ég alatt: 20tizenöt könyökkel volt magasabb a víz, mint a hegyek, amelyeket elborított. 21Oda is veszett minden test, amely mozgott a földön, minden madár és barom, vad, és minden csúszómászó, amely nyüzsög a földön – és valamennyi ember. 22Minden meghalt, amiben a szárazföldön az élet lehelete volt. 23Eltörölt tehát minden lényt, amely a földön volt, embert, jószágot, csúszómászót és égi madarat, eltörölte őket a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. 24Százötven napig tartották hatalmukban a vizek a földet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF