Keresés a Bibliában

23 1Azt mondta ekkor Bálám Báláknak: »Építs itt nekem hét oltárt, s készíts ide ugyanannyi fiatal bikát s ugyanannyi kost.« 2Miután ő megtette ezt Bálám szavai szerint, bemutattak közösen mindegyik oltáron egy bikát meg egy kost. 3Majd azt mondta Bálám Báláknak: »Állj egy kissé egészen elégő áldozatod mellett, míg elmegyek, hátha találkozom az Úrral: akármit parancsol, majd elmondom neked.« Amikor fölment egy kopár dombra, 4találkozott Istennel. Ekkor Bálám így szólt hozzá: »A hét oltárt felállítottam, bikát és kost rajtuk bemutattam.« 5Erre az Úr ezt a szót adta Bálám szájába: »Térj vissza Bálákhoz, és ezt és ezt mondd.« 6Amikor visszatért, ott találta egészen elégő áldozatánál állva Bálákot és a moabiták valamennyi fejedelmét. 7Erre elkezdte példázatát és azt mondta:
»Arámból hozatott el engem Bálák,
Moáb királya, napkelet hegyeiről:
‘Gyere, üzente, s átkozd meg Jákobot,
Siess, s átkozd el Izraelt.’ 8Hogy átkozzam meg, akit nem átkozott meg Isten?
Miképp átkozzam el, akit nem átkoz el az Úr! 9A szirtek tetejéről látom,
A halmokról szemlélem:
Külön fog lakni e nép
S a nemzetek közé nem számítja magát. 10Ki számlálhatná meg Jákob porát
S tudná Izrael ivadékának számát?
Bár halnék meg én az igazak halálával
S olyan lenne végem, mint amilyen az övék!« 11Azt mondta erre Bálák Bálámnak: »Mit művelsz? Azért hívtalak, hogy átkozd meg ellenségeimet, s te épp a fordítottját teszed, és megáldod őket!« 12Az így felelt neki: »Szólhatok-e egyebet, mint amit az Úr parancsolt?« 13Azt mondta erre Bálák: »Gyere velem valami más helyre, ahonnan Izraelnek egy részét látod, de az egészet nem láthatod, s átkozd meg onnét.« 14Miután fel is vitte egy magas helyre, a Fászga tetejére, Bálám hét oltárt épített, mindegyiken bemutatott egy bikát meg egy kost, 15és azt mondta Báláknak: »Állj itt egészen elégő áldozatod mellett, míg én találkozom az Úrral.« 16Ekkor megjelent az Úr és szót adott a szájába, és azt mondta: »Térj vissza Bálákhoz, s ezt és ezt mondd neki.« 17Amikor visszatért, ott találta egészen elégő áldozatánál állva őt és vele a moabiták fejedelmeit. Azt mondta neki Bálák: »Mit mondott az Úr?« 18Erre ő elkezdte példázatát, s azt mondta:
»Állj meg, Bálák, s hallgasd,
halljad Szefor fia! 19Isten nem ember, hogy hazudjon,
s nem ember fia, hogy változzon.
Mond-e hát valamit anélkül, hogy megtenné?
Szól-e valamit anélkül, hogy teljesítené? 20Áldani küldtek,
s az áldást meg nem tagadhatom. 21Nincsen bálvány Jákobban,
nem látható bálványkép Izraelben.
Az Úr, az ő Istene van ővele,
s a Király győzelmi harsonája zeng benne. 22Isten hozta ki őt Egyiptomból,
olyan az ereje, mint az orrszarvúé. 23Nincs jósolás Jákobban,
s nincs varázslás Izraelben:
idejében megmondják Jákobnak,
és Izraelnek, mit fog művelni Isten. 24Íme, felkel e nép, mint a nőstény oroszlán,
s felemelkedik, mint a hím oroszlán:
le nem fekszik, míg zsákmányt nem eszik
s a megöltek vérét nem issza.« 25Azt mondta erre Bálák Bálámnak: »Ne átkozd, és ne is áldd meg őt!« 26Ő azonban azt mondta: »Nemde megmondtam neked, hogy amit az Úr parancsol, azt fogom tenni.« 27Azt mondta erre neki Bálák: »Gyere, hadd vezesselek valami más helyre, hátha úgy tetszik majd Istennek, hogy onnan megátkozd őket.« 28Ezután elvitte a Fogor hegy tetejére, amely a sivatagra néz, 29és azt mondta neki Bálám: »Építs nekem itt hét oltárt, aztán készíts ide ugyanannyi bikát, és ugyanannyi számú kost!« 30Úgy tett Bálák, ahogy Bálám mondta, s bemutatott mindegyik oltáron egy bikát meg egy kost.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF