Keresés a Bibliában

Jozija hűsége

49 1Jozija emléke, mint az illatos tömjén keveréke,
amely illatszerkészítő kezeműve, 2édes az említése minden szájnak, mint a méz,
mint a zene borozás mellett, 3mert Isten küldte őt a nép megtérítésére,
s ő el is távolította az istentelen undokságokat. 4Odaadta szívét az Úrnak,
s a bűnök napjaiban megszilárdította a vallásosságot.

Izrael további nagyjai

5Dávidon, Hiszkiján és Joziján kívül
mindannyian gonoszt cselekedtek, 6mert elhagyták a Magasságbeli törvényét Júda királyai,
és megvetették Isten félelmét, 7ezért másnak adták át uralmukat,
és idegen nemzetnek dicsőségüket. 8Ezek felgyújtották a kiválasztott szent várost,
és elhagyottá tették útjait Jeremiás miatt, 9mert gonoszul bántak vele,
holott még anyja méhében prófétává szentelődött,
hogy felforgasson, kitépjen és romboljon,
újra építsen és helyreállítson. 10Ezekiel látta a dicsőség látomását,
amelyet Isten a kerubok kocsiján mutatott meg neki, 11és megemlékezett Jóbról is,
aki az igazság útjaihoz ragaszkodott. 12A tizenkét próféta csontjai is
sarjadozzanak helyükön,
mert megerősítették Jákobot,
és megsegítették biztos reménnyel. 13Miképp magasztaljuk Zerubbábelt?
Hisz olyan volt ő is, mint a pecsétgyűrű a jobb kézen, 14és Józsuét, Joszedek fiát,
akik napjaikban építették Isten házát,
és emeltek az Úrnak szent templomot,
amelyet örök dicsőségre rendeltek. 15Nehemiás is sokáig maradjon emlékezetben!
Ő építette fel nekünk a lerombolt falakat,
ő állította helyre a kapukat és a zárakat,
és építette meg házainkat.

Visszatekintés a nagy férfiakra

16Nem született a földön Hénokhoz hasonló,
ezért el is vitték a föld színéről. 17Olyan ember sem született, mint József,
aki testvérei fejedelme volt s a nemzet erőssége,
rokonságának vezére és a népnek támasza. 18Gondját viselték még csontjainak is,
amelyek holta után prófétai erővel bírtak. 19Szet és Szem is becsben álltak az emberek előtt,
minden élő fölött pedig Ádám van, mert ő volt az első.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF