Keresés a Bibliában

42 1Restelld továbbadni a hallott szót,
és feltárni a titkos beszédet,
akkor megvan benned a helyes szégyenérzés,
és tetszésre találsz minden ember előtt.
De kicsit se szégyelld a következőket,
és senki kedvéért ne vétkezzél: 2a Magasságbeli törvényét és rendelkezését,
az igazságosságot, hogy felmentsd a gonoszt, 3az elszámolást társakkal és utasokkal,
az osztozkodást barátaiddal az örökségen, 4a pontosságot mérlegben és súlyban,
a keresetet, legyen az sok vagy kevés, 5a hasznot adásnál-vevésnél,
a gyermekek gyakori fenyítését,
s a rossz rabszolga hátának véresre verését. 6Hitvány asszony mellett helyén való a pecsét, 7és ahol sok a kéz, tarts mindent zár alatt.
Amit átadsz, számláld és mérd meg,
jegyezz fel minden kiadást és bevételt! 8Ne restelld rendreutasítani a balgát és az ostobát,
az öreget, akit ifjak is elítélnek,
akkor jó nevelésű leszel mindenben,
és elismerést aratsz minden élő szemében!

A lányos szülő gondjai

9Olyan kincs a leány,
amely anyjának álmatlanságot okoz,
és elűzi az álmát a miatta való aggodalom,
hogy lánysorsban meg ne öregedjék,
ha pedig férjnél van, meg ne gyűlöltesse magát; 10hogy meg ne rontsák szüzességében,
és teherbe ne essen az apai házban;
hogy félre ne lépjen férjes állapotában,
és magtalan se maradjon. 11A könnyelmű leányt őrizd gondosan,
hogy szégyenbe ne hozzon az ellenségek előtt
a város megszólása és a nép szóbeszéde miatt,
és gyalázatodra ne legyen a nép sokasága előtt. 12Ne nézd senkinek szépségét,
és ne időzz asszonyok között, 13mert a ruhából jön elő a moly,
s az asszonyból a férfi rosszasága. 14Jobb a férfi keménysége az asszony kedvességénél,
az ocsmány asszony pedig gyalázattá válik.

A TERMÉSZET ÉS A TÖRTÉNELEM ISTENÉNEK DICSÉRETE: 42,15-50,24

A Teremtő dicsérete

15Hadd emlékezzem meg az Úr műveiről,
és hadd hirdessem azt, amit láttam!
Az Úr szava által lettek az ő alkotásai. 16Miként a tündöklő nap beragyogja a mindenséget,
úgy telik be az Úr dicsőségével az ő alkotása. 17Nemde az Úr a szentek által
hirdeti minden csodatettét?
A mindenható Úr erőt adott nekik,
hogy megállhassanak dicsősége előtt! 18Kifürkészi a tenger mélységét és az emberek szívét,
átlát az ő furfangjukon, 19mert az Úr minden tudás birtokában van,
és látja az idők jelét,
tudtul adja a múltat és a jövendőt,
és fölfedi a titkok leplét. 20Egy gondolat sem kerüli el figyelmét,
s egy szó sincs rejtve előtte. 21Ékessé tette bölcsessége remekműveit,
aki öröktől fogva örökké van.
Nincs ahhoz sem hozzátenni, 22sem attól elvenni való,
és nem szorul ő senki tanácsára. 23Mily gyönyörű minden műve,
pedig csak szikrányi az, amit látni lehet! 24Mindezek élnek és örökké megmaradnak,
és bármikor szükséges, mindegyik szót fogad neki, 25mind különböznek, egyik a másiktól,
és semmit sem alkotott, ami elégtelen lenne. 26Biztosította mindegyik jóságát,
– ki győzne betelni dicsősége látásával?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF