Keresés a Bibliában

Csalóka álmok és Isten félelme

34 1Hiú és hazug az oktalan ember reménye,
és álmok szédítik meg a balgákat. 2Mint aki árnyék után kapkod és szelet kerget,
olyan, aki hazug álmokra ad! 3Az egyik a másikkal szemben – ez az álomkép –,
emberi arc mása emberi arccal szemben. 4Mi lehet tiszta a tisztátalanból?
És mi lehet igaz a hazugságból? 5Hiúk a csalfa jóslások,
a hazug jelfejtések és a varázslók álmai, 6s képzelődik szíved, mint a vajúdó asszonyé,
hacsak a Magasságbeli nem küldi látogatás gyanánt.
Ne is törődj velük! 7Már sok embert vezettek tévútra az álmok,
és kárt vallottak, akik azokban bíztak. 8Csalhatatlanul teljesedik a törvény igéje,
és tökéletes a bölcsesség megbízható szájból. 9Mit tud az, aki nem ment át megpróbáltatáson?
A férfi, aki sokat tapasztalt, sokat tud is,
s aki sokat tanult, értelmesen beszél. 10Aki nem próbált semmit sem, keveset tud,
de aki sok helyen megfordult, bővelkedik ravaszságban. 11Mit tud az, aki nem ment át megpróbáltatáson?
Csak aki sokszor csalódott, bővelkedik fortélyban. 12Sokat láttam utazás közben,
és sok dolgot tapasztaltam. 13Többször jutottam miattuk halálos veszélybe,
de megszabadultam Isten kegyelme által! 14Becsben áll az istenfélők lelke,
és áldásban részesül, ha ő rájuk tekint, 15Mert Megmentőjükbe vetik ők reményüket,
és Isten szeme van azokon, akik szeretik őt. 16Aki az Urat féli, semmitől sem retteg,
és nem fél, hisz ő a reménye! 17Boldog annak lelke, aki az Urat féli! 18Ki másra hagyatkozzon, és ki legyen erőssége? 19Az Úr szeme van azokon, akik őt félik,
hiszen ő hatalmas oltalmazó, szilárd erősség,
menedék a forróság, árnyék a déli hő ellen, 20védelem a botlás ellen, és segítség a bukáskor,
felemeli a lelket, és derűt ad a szemnek,
egészséget ad, életet és áldást!

Áldozat és imádság

21Az igaztalanból áldozónak förtelmes az áldozata,
és nem kedvesek a gonoszok gúnyolódásai! 22Az Úr csak azokkal van,
akik hívek hozzá az igazság és jámborság útján. 23Nem kellenek a Magasságbelinek a gonoszok adományai,
és nem tekint az igaztalanok áldozataira,
nem bocsátja meg bűneiket áldozataik sokasága miatt. 24Mint aki fiút áldoz apja szeme láttára,
olyan, aki szegények vagyonából áldoz. 25A szegényeknek szűkös a kenyere a megélhetéshez,
aki az ilyet megcsalja, vér embere! 26Aki megvonja a verítékkel érdemelt kenyeret,
olyan, mint aki megöli társát. 27Mint aki vért ont, olyan,
aki megcsalja a bérest. 28Épít az egyik, a másik lebontja,
mi marad nekik a fáradságon kívül? 29Imádkozik az egyik, átkozódik a másik,
vajon kinek szavát hallgatja meg Isten? 30Aki tetem illetése után megfürdik, és újból érinti,
mi haszna mosakodásának? 31Így van az az ember, aki böjtöl bűneiért,
és újból elköveti őket,
mi haszna sanyargatásának?
Ki hallgatja meg imáját?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF