Keresés a Bibliában

Életszabályok

24 1Gonosz embereket ne nézz irigy szemmel,
és ne kívánkozz közéjük, 2mert szívük erőszakot tervez,
és ajkuk csalárdságot beszél. 3Bölcsesség által épül föl a ház,
és értelem teszi szilárddá, 4tudás folytán telnek meg a kamrák
mindenféle drága, gyönyörű holmival. 5A bölcs férfi erős,
s a tudós férfi izmos és erőteljes. 6Mert megfontolva kell viselni a hadat,
ott terem siker, ahol bőven van a tanács. 7Magas a bölcsesség a balgának,
nem nyitja ki száját a kapuban. 8Aki azon töri fejét, hogy ártson,
cselszövő az ő neve. 9A balga fondorlata bűnre irányul,
a rágalmazó pedig utálat az embereknek. 10Ha bágyadt vagy,
erőd a szükség napján szűkösen lesz. 11Mentsd meg azokat, akiket halálra visznek,
el ne mulaszd megmenteni a vesztőhelyre támolygókat! 12Ha azt mondod: »Nem telik erőmből!«
látja ezt az, aki a szíveket mérlegeli,
s aki lelkedet szemmel tartja, tud mindenről,
és mindenkinek tettei szerint megfizet. 13Egyél csak, fiam, mézet, mert jó az,
lépes mézet, mert édes az torkodnak! 14Ilyen a bölcsesség tudása is lelkednek
ha megtaláltad, reményed lesz a jövőben,
és bizakodásod meg nem hiúsul. 15Ne leselkedjél és ne keress gonoszságot az igaznak hajlékában,
és fel ne dúld nyugvóhelyét! 16Mert essen el bár hétszer az igaz, mégis felkel,
a gonoszok ellenben elbuknak a bajban. 17Ne örülj ellenséged bukásán,
és ne ujjongjon szíved az ő botlása fölött, 18hogy meg ne lássa az Úr és ne rosszalja,
s el ne fordítsa tőle haragját! 19A bűnösök miatt ne lobbanj haragra,
és ne izgulj a gonoszok miatt, 20mert a bűnösnek nincs a jövőben reménye,
s a gonoszok mécsese elalszik. 21Féld, fiam, az Urat és a királyt
és ne keveredj a lázítók közé, 22mert romlás éri őket hirtelen,
és ki tudja, milyen veszedelem fenyeget miattuk!

Bölcs mondások

23Ezek is bölcsek mondásai:
Nem jó az ítéletben személyre tekinteni! 24Akik azt mondják a vétkesnek: »Neked van igazad!«
azokat elátkozzák a népek, és utálják a nemzetek, 25de dicsérik azokat, akik megfenyítik őt,
és áldás száll az ilyenekre. 26Csókot ad a szájra,
aki helyénvaló beszéddel válaszol. 27Végezd munkádat a mezőn,
és lásd el szorgosan a szántóföldet,
hogy azután megépíthesd házadat. 28Ne illesd társadat alaptalan váddal,
és senkit se hitegess ajkaddal! 29Ne mondd: »Ahogy velem cselekedett,
én is úgy teszek vele,
megfizetek tettei szerint mindenkinek!« 30Elmentem a rest ember szántója mellett,
s az oktalan férfi szőlője alatt, 31és íme, az egészet ellepte a csalán,
a színét felverte a tövis,
és leomlott a kőkerítése! 32Amikor ezt láttam, észbe kaptam,
okultam a példáján! 33Azt mondtam: »Alszol egy kissé, szenderegsz egy kevéssé,
összeteszed egy kicsit a kezedet, és megpihensz. 34Akkor beállít hozzád az ínség, mint a csavargó,
s a nélkülözés, mint a fegyveres férfi.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF