Keresés a Bibliában

13 1A bölcs fiú hallgat atyjára,
az arcátlan pedig nem hallgat a korholásra. 2Mindenki a szája gyümölcsétől lakik jól,
a csalárdok lelke azonban igaztalan. 3Aki vigyáz a szájára, megóvja lelkét,
aki meggondolatlan beszédében, bajba jut. 4Akar is, nem is a lusta,
de meghízik a dolgos. 5Az igaz gyűlöli a hazug beszédet,
a gonosz pedig csúfságot művel, és restelkedést okoz. 6Az igazság óvja a feddhetetlennek útját,
a gonoszság ellenben elejti a bűnöst. 7Az egyik kelleti magát, holott semmije sincsen,
a másik adja a szegényt, és mellette dúsgazdag. 8A férfi lelkének váltsága a gazdagsága,
a szegény azonban nem hall fenyegetést. 9Az igazak lámpása vígan lobog,
a gonoszok mécsese pedig kialszik. 10A kevélyek között mindig háborúság van,
a megfontoltakat azonban bölcsesség vezérli. 11A sietve harácsolt vagyon elillan,
a kézzel, apránként gyűjtött pedig gyarapszik. 12Hosszú várakozás a szívet beteggé teszi,
a teljesedő kívánság azonban az élet fája. 13Aki intő szót megvet, pusztulást von magára,
aki a parancsot megbecsüli, üdvösségre lel.
Az álnok lelkek bűnökben tévelyegnek,
az igazak pedig irgalmasok és könyörülnek. 14A bölcsnek tanítása élet forrása,
mert visszatart a halálos csapdától. 15A bölcs belátás kedvessé tesz,
de az álnokok útja örvénybe taszít. 16Az okos mindent ésszel tesz,
a dőre pedig kitálalja balgaságát. 17Gonosz küldönc bajba juttat,
de a megbízható követ orvosság. 18Szegénység és gyalázat éri azt, aki elhagyja a fegyelmet,
de dicséretet szerez, aki enged a dorgálónak. 19Teljesülő kívánság: csemege a léleknek,
felhagyni a rosszal: csömör a balgáknak. 20Aki bölcsekkel jár, maga is bölcs lesz,
aki balgákkal barátkozik, hasonló lesz hozzájuk. 21A bűnösöket balsors üldözi,
az igazaknak pedig jóval fizetnek. 22Fiakra és unokákra hagyja a jámbor az örökségét,
de a bűnös vagyona az igaznak van eltéve. 23Az atyák új szántásán sok az élelem,
de másoknak gyűlik az, ha nincsen okosság. 24Aki kíméli a pálcát, gyűlöli fiát,
aki pedig szereti, szüntelen fenyíti. 25Az igaz ehet, amíg jól nem lakik,
a gonoszok gyomra azonban üres marad.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF