Keresés a Bibliában

6»Hogyan áldozzam méltóképpen az Úrnak?
Hajtsak-e térdet a fölséges Istennek?
Vigyek-e neki egészen elégő áldozatokat
és egyesztendős borjúkat? 7Meg lehet-e engesztelni az Urat kosok ezreivel,
vagy az olajpatakok sok ezrével?
Adjam-e oda elsőszülöttemet vétkemért,
ágyékom gyümölcsét életem bűnéért?« 8Megmondta neked, ember, hogy mi a jó,
és mit kíván tőled az Úr:
azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj,
szeresd az irgalmasságot,
és hűségesen járj Isteneddel.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF