Keresés a Bibliában

A jogtiprók ellen

3 1És mondtam:
»Halljátok, Jákob fejedelmei,
és Izrael házának vezérei:
vajon nem a ti dolgotok-e ismerni a jogot«, 2de ti gyűlölitek a jót
és szeretitek a rosszat,
és erőszakkal lehúzzátok róluk a bőrt,
és csontjaikról a húst. 3Eszik ők népem húsát,
lenyúzzák bőrét,
összetörik csontjait,
szinte üstbe aprítják és fazékba, mint a húst.

A gazdagok kapzsisága

4Kiáltanak ők majdan az Úrhoz,
de nem hallgatja meg őket;
elrejti előlük arcát abban az időben,
mert gonosz cselekedeteket követtek el.

A haszonleső próféták ellen

5Ezt mondja az Úr ama próféták felől,
akik népemet félrevezetik,
akik ha haraphatnak fogaikkal,
akkor békét hirdetnek,
de ha valaki nem ad a szájukba semmit sem,
akkor szent háborút hirdetnek ellene: 6Ezért majd éj jön rátok látomás helyett;
és sötétség isteni felvilágosítás helyett;
lenyugszik a nap a próféták számára,
és sötétté lesz felettük a nappal. 7Megszégyenülnek a jósok,
szégyenbe jutnak a jövendőmondók,
és valamennyien elfödik arcukat,
mert Isten nem ad nekik feleletet.

A gazdagok kapzsisága

8Én azonban tele vagyok az Úr lelkének erejével,
igazsággal és bátorsággal,
hogy feltárjam Jákob előtt az ő gonoszságát,
és Izrael előtt az ő vétkét.

Izrael vezetői ellen

9Halljátok ezt, Jákob házának fejei,
és Izrael házának parancsolói,
akik utáljátok az igazságot
és elcsavartok mindent, ami egyenes; 10akik vérontással építitek Siont,
és gonoszsággal Jeruzsálemet. 11Fejedelmei megvesztegetve ítélkeznek,
papjai bérért tanítanak,
prófétái pénzért jövendölnek,
és mégis az Úrra hivatkoznak és azt mondják:
»Vajon nincs-e közöttünk az Úr?
Nem érhet minket baj!« 12Ezért miattatok felszántják majd Siont,
mint a szántóföldet,
és Jeruzsálem kőhalmazzá lesz,
a templom hegye pedig erdős magaslattá.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF