Keresés a Bibliában

A gazdagok kapzsisága

2 1Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek,
és gonoszat forralnak fekvőhelyükön;
akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket,
mert kezüknek hatalmában van. 2A szántóföldeket megkívánják és erőszakkal elveszik,
a házakat elrabolják;
erőszakosan bánnak a férfivel és háznépével,
a gazdával és birtokával. 3Ezért így szól az Úr:
»Íme, én erre a nemzetségre veszedelmet hozok,
melyből nem vonjátok ki majd nyakatokat;
és nem jártok majd fennhéjázva,
mert felette gonosz idő lesz ez! 4Azon a napon majd példázatot költenek rólatok,
és siratóéneket, amely így szól:
‘Teljesen ki vagyunk fosztva,
népem osztályrésze gazdát cserél,
senki nem adja vissza,
mezőink a fosztogatók zsákmányai lettek.’ 5Ezért nem lesz senkid sem,
aki kötéllel osztályrészt mérjen ki neked az Úr gyülekezetében.« 6Azt mondják ők: »Ne prédikáljatok!«
»Ne hirdessetek ilyeneket!
Nem érhet gyalázat!« 7Talán átok van Jákob házán?
Vajon rövid-e az Úr türelme,
vagy ilyenek-e az ő szándékai?
Nem jók-e szavai az iránt,
aki helyes úton jár?! 8Ti támadtok ellenségként népemre,
lehúzzátok a köntöst, a ruhát
azokról, akik nyugodtan járnak,
háborús foglyokká teszitek őket. 9Népem asszonyait kiűzitek kellemes házukból,
kisdedeiket örökre megfosztjátok dicsőségemtől. 10»Keljetek fel, távozzatok,
mert nincs itt nyugvóhelyetek!«
Elpusztultok a tisztátalanság miatt,
megsemmisítő pusztulással.

Izrael vezetői ellen

11Ha lenne egy szélhámos férfi,
és ezt a hazugságot koholná:
»Borról és italról prédikálok«,
akkor ennek a népnek az volna a prófétája.

Izrael megmentése

12Egy szálig összegyűjtelek, Jákob,
összeterelem Izrael maradékait!
Összegyűjtöm őket, mint a juhokat az akolban,
mint a nyájat a karámban,
nagy lesz a tolongás az emberek sokasága miatt.

Izrael vezetői ellen

13Előttük jár, aki utat tör,
utat nyitnak, és ők kitörnek,
és áthaladnak a kapun és kimennek rajta;
előttük halad királyuk,
és élükön jár az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF