Keresés a Bibliában

9Ne hazudjatok egymásnak, ti, akik levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 10és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. 11Itt nincs már többé görög és zsidó, nincs körülmetéltség és körülmetéletlenség, nincs barbár, szkíta, szolga és szabad, hanem Krisztus minden, mindenkiben.
12Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést! 13Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is! 14Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! 15S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak!
16Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon! Minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást! Hálaadással szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! 17Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa!

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF