Keresés a Bibliában

Bildád első beszéde: 8,1-22

A Isten igazságossága

8 1És felelt a súhi Bildád, és ezt mondta: 2»Meddig beszélsz ilyeneket,
és meddig olyanok a szád szavai, mint a heves szél? 3Vajon Isten meghamisítja-e a jogot,
s a Mindenható elcsavarja-e az igazságot? 4Ha vétettek is gyermekeid ellene,
s ő gonoszságuk kezére adta őket, 5éretted azonban, ha Istent híven keresed
s a Mindenhatót kérleled, 6– ha valóban tiszta vagy és igaz –
érted csakhamar felserken,
és helyreállítja hajlékodat igazságod szerint,

Jób panasza

7olyannyira, hogyha előbbi dolgaid csekélyek voltak,
majd annál inkább gyarapszanak az utóbbiak.

Nemzedékek tapasztalata

8Kérdezd csak az előbbi nemzedéket,
és vizsgáld szorgosan az atyák tudományát, 9– hisz mi csak tegnapiak vagyunk és mit sem tudunk,
mert napjaink a földön olyanok, mint az árnyék –, 10s ők megtanítanak és megmondják neked,
és szívük mélyéből merítik mondásaikat: 11Tenyészik-e káka nedvesség nélkül?
Nőhet-e sás víz nélkül? 12Bár még virul, és ki sem szakítják kézzel,
mégis előbb elszárad, mint a többi fűféle. 13Ilyen mindazok sorsa, akik Istenről megfeledkeznek,
s a képmutató reménye meghiúsul. 14Nem tetszik neki dőresége,
és bizodalma pókháló. 15Házára támaszkodik, de meg nem állhat,
megerősíti, de nem áll helyt. 16Nedvesnek látszik, mielőtt a nap feljön,
és felkeltekor előjön hajtása; 17kőrakás fölött fonódnak gyökerei,
és kövek között tartózkodik; 18ha azonban kipusztítják helyéről,
az kitagadja őt és mondja: ‘Nem ismerlek!’ 19mert élete útjának az az öröme,
hogy a földből ismét mások sarjadnak. 20Nem veti el Isten a jámbor lelkűt,
de nem fogja kézen a gonoszokat. 21Megtelik még a szád nevetéssel,
és ajkad ujjongással; 22akik gyűlölnek téged, szégyenbe öltöznek,
s a gonoszok sátra nem lesz állandó.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF