Keresés a Bibliában

Az ember felelőssége

5 1Kiálts csak! Van-e, aki felel neked?
Fordulj valakihez a szentek közül! 2Valóban öli a balgát a harag,
s az együgyűt bosszúság gyilkolja. 3Láttam balgát gyökeret verni,
de jó sorát tüstént megátkoztam. 4Távol esnek fiai a jóléttől,
eltapossák őket a kapuban, és nem lesz, aki mentse őket. 5Feleszi termését az éhező,
s elragadja fegyverrel kezében;
szomjasok szürcsölik vagyonát. 6Semmi sem esik meg a földön ok nélkül,
s a nyomorúság nem a földből fakad; 7az ember úgy születik nyomorúságra,
mint a madár repülésre.

Istennek vagyunk alávetve

8Én pedig az Úrhoz fordulnék kéréssel,
Isten elé terjeszteném ügyemet, 9aki nagyokat visz végbe, s amiket nem lehet kifürkészni,
csodákat, amiknek nincsen száma; 10aki esőt bocsát a föld színére,
és vízzel öntözi az egész határt, 11hogy az alázatosakat felemelje,
s a szomorúakat jólétbe helyezze; 12aki széttépi a ravaszok fondorkodását,
hogy kezük ne vihesse véghez, amit kezdtek; 13aki megfogja a bölcseket saját csalárdságukkal,
és meghiúsítja az álnokok terveit: 14fényes nappal sötétbe botlanak,
délben úgy tapogatnak, mint éjjel; 15aki megmenti a szegényt szájuk pallosától,
s a nyomorban élőt az erősnek karjától; 16így reménye nyílik a szegénynek,
a gazság pedig befogja száját. 17Boldog az az ember, akit Isten megfenyít!
Meg ne vesd tehát az Úr feddését! 18Ő sebet ejt ugyan, de be is kötözi,
megver – de keze gyógyít is. 19Kiragad téged hat szorongatásból,
és nem ér baj a hetedikben. 20Az éhínségben megment a haláltól,
s a hadban a kardnak erejétől. 21Biztonságban vagy a nyelvnek ostorától,
és nem kell félned, ha pusztulás közeledik; 22nevethetsz pusztuláson, éhségen,
és nem kell félned a föld vadjaitól, 23mert frigyben vagy a szántó köveivel,
s a mező vadja veled békességben lesz. 24Épségben tudhatod sátradat,
és nem találsz hiányt, ha megnézed hajlékodat. 25Majd tapasztalod, hogy magzatod sokasodik,
és sarjad annyi lesz, mint a fű a földön. 26Bővelkedve szállsz a sírba,
úgy, mint a learatott gabonát idejében betakarítják. 27Ezt íme, így kutattuk ki, de így is van;
halljad tehát és jegyezd meg magadnak!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF