Keresés a Bibliában

Jób lezárja a vitát: 29,1-31,40

Az áldott múlt

29 1Jób ismét folytatta mondását és így szólt: 2»Bár úgy lennék, mint a hajdani hónapokban,
azokban a napokban, amikor Isten még óvott engem, 3amikor lámpása a fejem fölött ragyogott,
és sötétben is az ő világosságánál jártam; 4úgy, mint java-korom napjain voltam,
amikor sátramban titkon Isten lakozott, 5amikor még velem volt a Mindenható,
és gyermekeim körülöttem voltak; 6amikor tejben fürösztöttem lábamat,
s a szikla kedvemért olajtól patakzott. 7Amikor a város kapujához kimentem,
a piacon nekem ülést készítettek, 8az ifjak, amikor megláttak, félrevonultak,
az öregek pedig felkeltek s állva maradtak, 9az előkelők abbahagyták a beszédet,
és ujjukat szájukra tették, 10a főemberek visszafojtották hangjukat,
és nyelvük ínyükhöz tapadt. 11A fül, amely hallott, boldognak hirdetett,
a szem, amely látott, bizonyságot tett felőlem, 12azért, mert megmentettem a szegényt, ha kiáltozott,
s az árvát, akinek nem volt gyámola, 13a veszni induló áldása szállott rám,
s az özvegy szívét megvigasztaltam, 14az igazság ruháját vettem magamra,
mint a palást és fejdísz, úgy burkolt igaz ítéletem. 15Szeme voltam a vaknak,
lába a sántának. 16Atyja voltam a szegényeknek,
az ismeretlen ügyét is gondosan kivizsgáltam. 17Összetörtem a gonosz állkapcsát,
kiragadtam fogai közül a prédát. 18Azt hittem, saját fészkemben halok meg,
és megsokasítom napjaimat, mint a pálma; 19gyökereimet vízek mellé mélyesztem,
és harmat hull éjjel ágaimra, 20hírnevem folyton megújul,
s az íj újjáéled kezemben. 21Akik hallottak engem, várták döntésemet,
csöndben figyeltek tanácsomra; 22szavaimhoz semmit sem mertek hozzátenni,
rájuk szálltak beszédem csöppjei, 23áhítva vártak engem, mint az esőt,
szájukat epedve tátották, mint a tavaszi záporra. 24Ha rájuk mosolyogtam, el sem hitték,
és arcom ragyogása nem maradt hatás nélkül. 25Ha közéjük kívántam menni,
első helyre ültettek;
bár úgy ültem, mint a király, akit hadsereg áll körül,
mégis a szomorkodókat vigasztaltam.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF