Keresés a Bibliában

A bűnösök önteltsége

24 1Nincsenek az idők elrejtve a Mindenható elől,
de akik ismerik őt, nem tudják ítélete napjait. 2Vannak, akik odébb tolják a határokat,
elrabolnak nyájakat, hogy legeltessék azokat; 3elhajtják az árvák szamarát,
zálogul elveszik az özvegy marháját, 4lelökik a szegényt az útról
s elnyomják a föld nyomorultjait mind. 5Mások, mint a vadszamár a vadonban, úgy mehetnek dolgukra,
leshetik a prédát,
s a puszta nyújt élelmet gyermekeiknek, 6más mezején kell aratniuk,
s a gonosz szőlőjében szüretelniük, 7mezítelenül, ruha nélkül hálnak,
és nincs a hidegben takarójuk. 8Áznak a hegyi záporoktól,
minthogy nincs födelük, a sziklához simulnak. 9Erőszakot tesznek, kifosztják az árvát,
megrabolják a szegény népet. 10Ezek pedig mezítelenül, ruha nélkül járnak
s éhesen hordják a kévéket, 11falaik között olajat sajtolnak,
taposnak a sajtóban és mellette szomjaznak, 12a városban halálra váltak nyögnek,
feljajdul a megsebzettek lelke,
de Isten nem ügyel könyörgésükre. 13Ezek a fény ellen lázadozók,
akik nem ismerik az ő útjait,
és nem járnak ösvényein: 14reggeli szürkületben kel a gyilkos,
megöli a szegényt és a nyomorgót,
éjjel pedig elmegy tolvajnak. 15A házasságtörő szeme az alkonyatot lesi,
és mondja: ‘Nem lát senki szeme,
s az elleplezi az arcot.’ 16Betörnek a sötétben a házakba,
amelyeket nappal megjelöltek maguknak,
és nem akarnak napvilágról tudni. 17Ha hirtelen feltűnik a hajnal, halál árnyékának vélik,
a sötétben pedig úgy járnak, mintha nappal lenne.

A gonosz ember halála

18‘Könnyű az a víz színén.
Átkozott a birtokrésze a földön,
szüretelő nem veszi útját a szőlője felé. 19Szárazság és hőség eltünteti a hó vizét,
az alvilág pedig a bűnösöket. 20Az anyaöl megfeledkezik róla,
férgek az ő finom falatja;
nem marad emlékezetben,
összetörik, mint a gyümölcstelen fát. 21Magtalannal barátkozik, aki nem szül,
és nem tesz jót az özveggyel. 22Lerántja a hatalmasokat erejével,
de amikor áll, sem biztos életében. 23Isten alkalmat ad neki bűnbánatra,
de ő kevélyen visszaél vele;
szeme azonban az ő útjain van. 24Kimagaslanak egy időre, de nem lesznek állandók,
lehajtják és letépik őket, mint a többit,
és levágják, mint a kalász fejét.’ 25Talán nincs ez így? Ki hazudtol meg engem?
és ki veszi semmibe szavamat?«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF