Keresés a Bibliában

A barátok üres fecsegése

13 1Íme, mindezt már látta szemem,
és hallotta fülem, meg is értett mindent. 2Ahogy ti tudjátok, tudom én is,
nem vagyok nálatok alábbvaló. 3Én azonban a Mindenhatóhoz szólok,
Istennel kívánok vitába szállni! 4Előbb megmutatom, hogy hazugságot koholtok,
és hamis nézeteket vallotok. 5Bárcsak hallgatnátok,
akkor bölcsek lennétek! 6Halljátok tehát kifogásomat,
és figyeljetek ajkam vitájára! 7Rászorul-e Isten a ti hazugságtokra,
hogy érte csalárdul beszéljetek? 8Részrehajlók vagytok-e iránta,
vagy Istenért akartok perbe szállni? 9Jó néven veszi-e ő, aki előtt nincsen titok,
vagy csellel akarjátok rászedni, mintha ember volna? 10Keményen megfedd ő titeket,
ha titokban pártjára keltek. 11Mihelyt felkel, megrettent,
és félelme megszáll titeket! 12Emléketek olyan lesz, mint a hamu,
és nyakatok sárrá válik.

Jób bizonyítja ártatlanságát

13Hallgassatok egy kevéssé, hogy elmondhassam,
ami eszemben jár. 14Miért tépem a húsomat fogaimmal
és hordom a lelkemet kezemen? 15Ha meg is öl engem, benne reménykedem,
de megvédem előtte útjaimat. 16Akkor ő üdvösségem lesz,
mert nem járulhat színe elé semmilyen álnok. 17Figyeljetek szavamra,
fogadja be fületek, amit felvetek: 18ha ítéletemre kerül a sor,
tudom, hogy nekem lesz igazam. 19Ki állja velem a vitát?
Jöjjön tehát! Miért kelljen hallgatva kimúlnom? 20Csak kettőt ne tégy velem,
s akkor nem rejtőzöm el a színed elől: 21távoztasd tőlem kezedet,
és félelmed ne rémítsen engem! 22Akkor szólíts és megfelelek neked,
vagy pedig én szólok és Te felelsz nekem. 23Mennyi a gonosztettem és a vétkem?
Bűneimet, vétkeimet jelentsd meg nekem! 24Miért rejted el orcádat
és gondolsz engem ellenségednek? 25Széltől hányatott levéllel érezteted hatalmadat
s a száraz polyvát üldözöd! 26Mert keserűségeket írsz fel ellenem
és tönkre akarsz tenni ifjúkorom bűneivel; 27kalodába teszed lábamat
és kikémleled minden utamat;
vizsgálod a lábam nyomdokát, 28nekem, akinek el kell pusztulnom, mint a szúette fának,
mint a ruhának, amelyet moly emészt!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF