Keresés a Bibliában

Jób válasza: 12,1-14,22

Isten hallgatása

12 1Erre Jób így válaszolt: 2»Tehát csak ti vagytok-e emberek,
és veletek kihal a bölcsesség? 3Nekem is van eszem, úgy mint nektek;
nem is vagyok nálatok alábbvaló,
mert ki nem tudja azt, amit ti tudtok? 4Kikacagja a saját barátja
azt, aki Istenhez kiáltott és meghallgatást talált!
Kinevetik az igaz jámborságát! 5A balsorsnak megvetés jár! – gondolja a jómódban élő;
rúgás vár azokra, akiknek lába megingott. 6Bőséget élveznek a garázdák sátrai,
és bizton vannak, akik Istent ingerlik,
holott ő adott mindent kezükbe.

Isten tettei felfoghatatlanok

7Kérdezd meg csak a barmokat, és megtanítanak,
az ég madarait, majd megjelentik neked, 8szólj a földnek, és elmondja neked,
s elbeszélik a tenger halai. 9Ki ne tudná mindezek közül,
hogy ezeket az Úr keze alkotta. 10Az ő kezében van minden élőlény párája
és minden emberi testnek lelke! 11Nemde a szavakat a fül vizsgálja,
miként az ízt a falatozó ínye! 12‘A vénekben lakozik a bölcsesség,
s a hosszú életben az okosság’. 13De Nála van a bölcsesség és az erő,
övé a tanács és az okosság. 14Ha ő leront, nincs aki felépítsen,
ha valakit elzár, nincs aki szabadon bocsássa. 15Ha visszatartja a vizeket, minden elszárad,
ha elereszti őket, feldúlják a földet. 16Nála van az erő és az előrelátás,
ismeri a csalót s a megcsaltat egyaránt; 17balga végre viszi a tanácsadókat,
és elveszi a bírák eszét; 18feloldja a királyok övét,
és kötelet fon derekukra; 19papokat elhurcol dicstelenül,
és kiforgatja a hatalmasokat. 20Elváltoztatja az igazmondók ajkát,
és elveszi az öregek eszét. 21Gyalázatot áraszt a fejedelmekre,
és felemeli az elnyomottakat. 22Elveszi mélységes dolgokról a sötétség leplét,
és napvilágra hozza a halál árnyékát; 23naggyá tesz népeket és romlást hoz rájuk,
a bukottakat pedig talpra állítja; 24megfosztja a belátástól a föld népének vezéreit,
megtéveszti őket, hogy hiába bolyongjanak járatlan úton; 25tapogatnak a sötétben, világosság nélkül,
támolyogni engedi őket, mint a részegeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF