Keresés a Bibliában

Az igazságosság uralma

32 1Íme, igazságosan uralkodik majd egy király,
és a fejedelmek jog szerint kormányoznak. 2Olyan lesz mindegyik, mint rejtekhely a szél elől,
és mint búvóhely a zivatar elől;
mint patakok vize a száraz vidéken,
és súlyos szikla árnyéka a tikkadt földön. 3Nem homályosul el a látók szeme,
és a hallók füle érteni fog. 4Az oktalanok szíve megérti a tudományt,
és a dadogók nyelve folyékonyan pereg. 5Nem hívják többé a balgát nemesnek,
és a csalót nem mondják tisztességesnek. 6Mert a balga balgaságot beszél,
és szíve gonoszságot forral,
hogy aljasságot cselekedjék,
és hamisságot szóljon az Úr ellen;
hogy kielégítetlenül hagyja az éhező vágyát,
és a szomjazótól megtagadja az italt. 7A csaló eszközei gonoszak, terveket sző,
hogy hazug beszéddel tönkretegye az alázatosakat,
még ha a szegény be bizonyítja is igazát. 8Aki nemes, nemes terveket sző,
és kitart a nemes dolgokban.

A gőgös asszonyok

9Ti büszke asszonyok, keljetek föl,
halljátok hangomat!
Elbizakodott leányok,
fogjátok fel fületekkel beszédemet! 10Esztendő esztendőre következik,
és reszketni fogtok, ti elbizakodottak,
mert vége lesz a szüretnek,
és gyümölcsszedés sem jön többé. 11Remegjetek, ti büszkék, reszkessetek, ti elbizakodottak!
Vetkőzzetek mezítelenre, és övezzétek fel csípőtöket! 12Verjétek melleteket a gyönyörű mezőkért,
a termékeny szőlőtőért, 13népem földjéért, melyet tüske és tövis ver fel,
minden örvendező házért, a vigadozó városért! 14Mert a palota üres lesz, a népes város elhagyott;
az Ófel és az őrtorony barlang lesz örökre,
vadszamarak öröme, nyájak legelője.

A Lélek kiáradása

15Végül kiárad ránk a lélek a magasból,
és a sivatag gyümölcsöskertté válik,
a gyümölcsöskert pedig erdőnek számít. 16Jog lakik majd a sivatagban,
és igazság honol a gyümölcsöskertben. 17Az igazság műve béke lesz,
az igazság eredménye pedig nyugalom
és biztonság örökre. 18Népem békés otthonban lakik,
biztonságos hajlékokban
és gondtalan nyugalomban. 19Az erdő pedig teljesen kidől,
s a város mélyre süllyed. 20Boldogok vagytok,
akik mindenütt víz mellett veteményeztek,
és nincs béklyóban az ökrötök, szamaratok lába!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF