Keresés a Bibliában

A megszabadultak háladala

12 1Így fogsz szólni azon a napon:
»Hálát adok neked, Uram,
mert haragudtál ugyan rám,
de elfordult haragod, és megvigasztaltál. 2Íme, Isten az én üdvösségem,
bízom és nem félek,
mert erőm és ujjongó dalom az Úr,
ő lett nekem üdvösségem.« 3Örömmel merítetek majd vizet
az üdvösség forrásaiból. 4Így szóltok azon a napon:
»Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a nevén,
ismertessétek meg a népek közt tetteit!
Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve! 5Énekkel dicsérjétek az Urat,
mert fönséges dolgot művelt,
legyen ismert ez az egész földön!

Gúnydal a babiloni királyról

6Kiálts és ujjongj, Sion lakója,
mert nagy közötted Izrael Szentje!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF