Keresés a Bibliában

10Mert mindazok, akik a törvény cselekedeteire támaszkodnak, átok alatt vannak. Írva van ugyanis: »Átkozott mindenki, aki hűségesen meg nem tartja mindazt, aminek teljesítése elő van írva a törvény könyvében«. (MTörv 27,26) 11Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert »az igaz hitből él«. (Hab 2,4) 12A törvény pedig nem a hiten alapszik, hanem »aki teljesíti a törvényt, élni fog általa«. (Lev 18,5) 13Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk, mert írva van: »Átkozott mindaz, aki a fán függ«. (MTörv 21,23) 14Ez azért történt, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban a pogányokra is rászálljon, és hogy a megígért Lelket megkapjuk a hit által.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF