Keresés a Bibliában

A BÖLCSESSÉG KÖNYVE

1 1Szeressétek az igazságot, ti föld bírái!
Gondoljatok az Úrra jó lélekkel,
keressétek őt szívetek egyszerűségében, 2mert azok találnak rá, akik nem kísértik,
s azoknak nyilvánítja ki magát, akik bíznak benne! 3Az aljas gondolatok ugyanis eltávolítanak Istentől,
s a próbára tett hatalom megfeddi a balgákat. 4Mert nem tér a bölcsesség gonosz szándékú lélekbe,
és nem lakik bűnnek adózó testben. 5Hisz a fegyelem szent lelke menekül a hamisságtól,
távol tartja magát az esztelen gondolatoktól,
és visszariad, ha igaztalanság közelít. 6A bölcsesség emberbarát lélek ugyan,
de nem hagyja büntetlenül a káromló ajkának vétkét,
mert Isten az ember veséit kutatja,
a szívét jól megvizsgálja,
és nyelvét meghallgatja. 7Az Úr lelke ugyanis betölti a földkerekséget,
s aki egybefogja a mindenséget, az tud is minden szóról! 8Ezért senki sem maradhat rejtve, aki igaztalant beszél,
nem kerüli el azt a büntető igazság, 9mert az istentelennek számot kell adnia fondorlataiért,
és beszédeinek híre eljut az Istenhez,
hogy gonoszságai elvegyék büntetésüket. 10Hisz mindent meghall a féltékeny fül,
s a zúgolódás moraja nem marad rejtve! 11Kerüljétek tehát a hasztalan zúgolódást,
s óvjátok nyelveteket a rágalomtól,
mert beszéd titokban sem hangzik el büntetlenül,
s a hazug száj megöli a lelket. 12Ne törjétek magatokat a halál után tévelygő életetekkel,
ne siettessétek romlástokat kezetek munkájával! 13Hisz Isten nem alkotta a halált,
és nem leli örömét az élők vesztén. 14Azért teremtett mindent, hogy legyen,
s a földkerekség nemzedékeit gyógyulásra szánta.
Nincs meg bennük a romlás mérge,
és nincs a földön az alvilág országa! 15Az igazság ugyanis örök és halhatatlan.

A gonoszok üzelmei

16A gonoszok azonban kézzel és szóval
magukhoz édesgetik a halált,
a barátjuknak hiszik, sorvadnak utána,
szövetségre lépnek vele,
és méltók is arra, hogy martalékává legyenek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF