Keresés a Bibliában

Imádság mindenkiért

2 1Mindenekelőtt arra kérlek tehát, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért:

A helyes rend a közösségben: 2,1-6,19

2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy békés és csendes életet élhessünk, telve istenfélelemmel és tisztességgel. 3Ez jó és kedves a mi Üdvözítő Istenünk előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 5Hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő is Isten és az emberek között: az ember Jézus Krisztus, 6aki odaadta önmagát váltságul mindenkiért, tanúságot téve a maga idejében. 7Emiatt rendelt ő engem hírnökké s apostollá – igazat mondok, nem hazudom –, a nemzetek tanítójává hitben és igazságban.

Férfiak és asszonyok

8Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt tisztán emeljék fel kezüket imádságra, harag és viszálykodás nélkül. 9Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és józanul ékesítsék magukat, nem bodorított hajjal, arannyal, gyönggyel és drága ruhával, 10hanem, amint az az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik: jócselekedetekkel.
11Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. 12Nem engedem, hogy az asszony tanítson, és a férfi fölé kerekedjék: maradjon csak csendben. 13Mert Ádámot alkottatott először, Éva azután, 14és nem Ádámot szedték rá; az asszonyt azonban rászedték, és engedetlenségbe esett. 15Gyermekek szülése által fog üdvözülni, ha megmarad a hitben, a szeretetben, a szentségben és a józanságban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF