Keresés a Bibliában

Az énekesek szolgálatai

25 1Kijelölték továbbá a szolgálatra Dávid és a sereg elöljárói Ászáfnak, Hemánnak és Iditunnak fiait, hogy azok lantokkal, hárfákkal és cintányérokkal prófétáljanak. Szám szerint a következők látták el e reájuk bízott szolgálatot: 2Ászáf fiai közül: Szakkur, József, Natanja és Aszáréla, Ászáf fiai, Ászáf vezetése alatt, aki a király utasítása szerint prófétált. 3Idituntól: Iditun fiai: Gedalja, Szóri, Jesaja, Hásabja és Mattitja, hatan, atyjuk, Iditun vezetése alatt, aki lanttal prófétált azok élén, akik dicsérték és magasztalták az Urat. 4Hemántól: Hemán fiai: Bokkjáu, Matanjáu, Oziel, Subuél, Jerimót, Hananja, Hanáni, Eliáta, Geddelti, Romemtiézer, Jesbakassa, Mallóti, Ótir és Maháziót; 5ezek mind Hemánnak, a király látnokának voltak a fiai, Isten azon szavai folytán, hogy növeli hatalmát: tizennégy fiút és három leányt adott ugyanis az Isten Hemánnak. – 6Mindezeknek az volt a tisztük, hogy énekeljenek az Úr házában cintányér, hárfa- és lantkísérettel, az Úr házának szolgálatára, a király utasításai szerint atyjuk, tudniillik Ászáf, Iditun és Hemán vezetése alatt. 7Szám szerint azokkal a testvéreikkel együtt, akik az Úr énekét tanították – vagyis a mesterek összesen – kétszáznyolcvannyolcan voltak. 8Szolgálati rendjükre sorsot vetettek, az idősebbekre éppúgy, mint a fiatalabbakra, a tanultakra és tanulatlanokra egyaránt. 9Az első sorsvetés Józsefre, Ászáf fiára esett, a második Gedaljára, rá magára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 10a harmadik Zákurra, fiaira s testvéreire: tizenkettő; 11a negyedik Iszárira, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 12az ötödik Natanjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 13a hatodik Bokkjáura, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 14a hetedik Iszreelára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 15a nyolcadik Jesajára, fiaira és testvéreire: tizenkettő. 16A kilencedik Matanjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 17a tizedik Semejára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 18a tizenegyedik Azareélre, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 19a tizenkettedik Hásabjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 20a tizenharmadik Subaélre, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 21a tizennegyedik Mattitjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 22a tizenötödik Jerimótra, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 23a tizenhatodik Hananjára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 24a tizenhetedik Jesbakassára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 25a tizennyolcadik Hanánira, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 26a tizenkilencedik Mellótira, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 27a huszadik Eljatára, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 28a huszonegyedik Ótirra, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 29a huszonkettedik Geddeltire, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 30a huszonharmadik Maháziótra, fiaira és testvéreire: tizenkettő; 31a huszonnegyedik Romemtiézerre, fiaira és testvéreire: tizenkettő.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF