Keresés a Bibliában

Az ország közigazgatása

4 1Salamon király tehát egész Izraelnek volt a királya 2és ezek voltak a főemberei: Azarja, Szádok papnak a fia; 3Elihóref és Áhia, Sisának a fiai, az íródeákok; Jozafát, Áhilud fia, a jegyző; 4Benája, Jojáda fia, a hadsereg vezére; Szádok és Abjatár, a papok; 5Azarja, Nátán fia, a királyi kamarások feje; Zábud, Nátán fia, a pap, a király barátja; 6Ahisár, a háznagy és Adonirám, Abda fia, a robotfelügyelő. 7Volt továbbá Salamonnak tizenkét kamarása egész Izraelen; ezek látták el élelemmel a királyt és házát, mindegyik az év egy-egy hónapjában gondoskodott a szükségesekről. 8Nevük a következő: Benhúr, akihez Efraim hegysége tartozott; 9Bendekár, akihez Mákkes, Szálebim, Bétsemes, Élon és Bétánán tartozott, 10az Arubótban levő Benheszed, akihez Szokó és az egész Éferföld tartozott; 11Benabinádáb, akihez az egész Nefát-Dór tartozott, ennek Táfet, Salamon lánya volt a felesége; 12Bána, Áhilud fia, akihez Tánák, Megiddó és az egész Bétsán vidék tartozott, amely Szártána mellett Jezreel alatt van, Bétsántól egészen Ábelmehuláig, Jekmaánnal szemben; 13a Rámót-Gileádban levő Bengáber, akihez Jaírnak, Manassze fiának Gileádban levő Ávótja tartozott, ő állt az egész, Básánban levő Árgob vidék élén, hatvan nagy, kőfallal kerített, fémzárral ellátott város élén; 14Ahinádáb, Addó fia, aki Mánaim élén állt; 15Ahimaász, akihez Naftali tartozott; ennek szintén Salamon egyik lánya, Bászemát volt a felesége; 16Baána, Húsi fia, akihez Áser és Bálót tartozott; 17Jozafát, Fárue fia, akihez Isszakár tartozott; 18Szemei, Éla fia, akihez Benjamin tartozott; 19Gáber, Úri fia, akihez Gileád földje, Szihonnak, az amoriták királyának és Ógnak, Básán királyának a földje, mindaz, ami azon a földön volt, tartozott. 20Júda és Izrael megszámlálhatatlan volt, olyan sok, mint a tenger fövenye – s evett, ivott, s vigadozott.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF