Keresés a Bibliában

5Szemeimet ébren tartod; hánykolódom, de nem szólhatok.
6Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről.
7Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:
8Avagy mindörökké elvet-é az Úr? és nem lesz-é többé jóakaró?
9Avagy végképen elfogyott-é az ő kegyelme? vagy megszűnik-é igérete nemzedékről nemzedékre?
10Avagy elfelejtkezett-é könyörülni Isten? avagy elzárta-é haragjában az ő irgalmát? Szela.
11És mondám: Ez az én betegségem, hogy a Fölségesnek jobbja megváltozott.
12Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról;
13És elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom.
14Oh Isten, a te utad szentséges; kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
15Te vagy az Isten, a ki csodát mívelsz; megmutattad a népek között a te hatalmadat.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF