Keresés a Bibliában

54 1Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
2Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?
3Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!
4Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.
5Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.
6Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
7Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket.
8Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
9Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF