Keresés a Bibliában

7Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.
8Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.
9Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.
10Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
11Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is.
12Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van.
13Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF