Keresés a Bibliában

6Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. 7Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért, 8Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet; 9És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek, 10Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF