Keresés a Bibliában

5 1Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. 2És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 3Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 4Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. 5Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 6Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 7Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 8Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. 9Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak. 10Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. 11Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. 12Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF