Keresés a Bibliában

13Bizony mondom néktek: Valahol az egész világon prédikáltatik az evangyéliom, a mit ez én velem cselekedék, az is hirdettetik az ő emlékezetére.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF