Keresés a Bibliában

3 1Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: 2Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. 3Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. 4Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? 5Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. 7Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 8A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF