Keresés a Bibliában

17Azután elméne Salamon Esiongáberbe és Elótba, a mely a tenger partján, Edom földén volt. 18És külde Hirám az ő szolgái által néki hajókat és szolgákat, a kik a tengeren jártasok valának, a kik menének a Salamon szolgáival együtt Ofirba, honnan négyszázötven tálentom aranyat hozának és vivék Salamon királynak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF