Keresés a Bibliában

18Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF