Keresés a Bibliában

17 1Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. 2És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. 3És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván: 4A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz. 5És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. 6És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. 7És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. 8És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF