Keresés a Bibliában

7Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Vajjon latrok barlangjává lett-é ez a ház ti előttetek, a mely az én nevemről neveztetik? Ímé, én is látok, azt mondja az Úr.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF