Keresés a Bibliában

Az eljövendő üdvösség: 3,1-4,21

A Lélek kiáradása

3 1Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre,
és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok;
álmokat álmodnak véneitek,
és látomásokat látnak ifjaitok. 2Sőt szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom
azokban a napokban lelkemet. 3És csodálatos jeleket idézek elő az égen és a földön:
vért, tüzet, és füstfelhőt; 4a nap sötétséggé változik,
a hold pedig vérré,
mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. 5És akkor ez lesz:
mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul.
Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék
– amint megmondta az Úr –,
azoknak a menekülteknek a számára,
akiket meghív az Úr.

Ítélet a népeken

4 1Mert íme, azokban a napokban
és abban az időben,
amikor majd jóra fordítom
Júda és Jeruzsálem sorsát, 2összegyűjtöm az összes nemzetet,
leviszem őket Jozafát völgyébe,
s ott perbe szállok velük népemért,
és örökségemért, Izraelért:
mert szétszórták a nemzetek között,
és szétosztották földemet, 3és sorsot vetettek népem fölött,
és odaadták a fiút, parázna nőért cserébe,
s eladták a leányt borért, hogy igyanak. 4Mi közünk egymáshoz, Tírusz és Szidon, s a filiszteusok minden tartománya? Vajon bosszút akartok-e állni rajtam? Ha pedig bosszút akartok állni rajtam, csakhamar visszafordítom szándékotokat a saját fejetekre! 5Hiszen ti aranyomat és ezüstömet elvittétek, és kincseimet meg ékességeimet bevittétek templomaitokba. 6Júda fiait meg Jeruzsálem fiait eladtátok a görögök fiainak, hogy messzire vigyétek őket határaiktól. 7Íme, én visszahívom őket azokról a helyekről, ahová eladtátok őket, és fejetekre hárítom gonoszságotokat. 8És fiaitokat meg leányaitokat Júda fiainak kezébe adom, és eladják őket Sába lakóinak, a távoli nemzetnek – mert az Úr szólt. 9Hirdessétek ezt fennszóval a nemzetek között,
hirdessetek szent háborút;
serkentsétek fel a hősöket,
jöjjenek elő, jöjjenek fel mind a harcosok! 10Verjétek ekevasaitokat kardokká,
és kapáitokat lándzsákká;
mondja az erőtlen is: »Hős vagyok!« 11Törjetek elő és jöjjetek el,
ti nemzetek mindnyájan körös-körül,
és gyűljetek egybe:
vezesd elő, Uram, vitézeidet! 12Keljenek fel, jöjjenek fel a nemzetek
Jozafát völgyébe,
mert ott ülök ítéletet
körös-körül minden nemzet felett. 13Eresszétek neki a sarlót,
mert megérett a vetés;
jöjjetek, jöjjetek taposni,
mert tele van a sajtó,
túláradnak a sajtók,
mivel megsokasodott az ő gonoszságuk. 14Népek népek után jelennek meg a Döntés völgyében,
mert közel van az Úr napja a Döntés völgyében! 15Nap és hold elsötétednek,
és a csillagok visszatartják fényüket. 16És bömböl az Úr Sionról,
és hallatja szavát Jeruzsálemből;
és megrendül az ég és a föld,
de népének menedék az Úr,
és Izrael fiainak erősség. 17Akkor majd megtudjátok,
hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek,
aki szent hegyemen, a Sionon lakom;
és Jeruzsálem szent lesz,
és idegenek nem vonulnak át többé rajta. 18És azon a napon
a hegyek édes musttól csepegnek,
s a halmokon tej folyik.
Júda minden patakjában víz ömlik,
forrás fakad az Úr házából,
és megöntözi a Tövisek völgyét. 19Egyiptom pusztasággá lesz,
és Edom kietlen sivataggá,
mert gonoszságot cselekedtek Júda fiai ellen,
és ártatlan vért ontottak földjükön. 20De lakott lesz majd Júda mindörökké,
és Jeruzsálem nemzedékről-nemzedékre.
21Megbosszulom vérüket, nem hagyom büntetés nélkül.
És az Úr majd a Sionon lakik.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF