Keresés a Bibliában

9Ne hazudjatok egymásnak! 10Vessétek le a régi embert szokásaival együtt és öltsétek föl az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. 11Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad, hanem minden és mindenben Krisztus. 12Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. 13Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! 14Mindezen fölül szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 15S Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. 16Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen
Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat Istennek. 17Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF